Services

Regulamin kart klubowych

Karta klubowa - premium
 • Bezpłatny wstęp na imprezy płatne lub po obniżonej do 50% cenie na imprezy specjalne ważne do godz. 23.00 dla 1 osoby
 • 10% rabat na zakupy na barze. Im częściej korzystasz z naszej karty tym twój rabat może być większy
 • Bezpłatną, telefoniczną rezerwację boksów lub stolików - wystarczy, że podasz numer karty klubowej
 • Specjalne promocje na barze podczas wybranych imprez
 • Otrzymywanie zaproszeń na imprezy specjalne
Karta klubowa - prestiż
 • Bezpłatny wstęp na imprezy płatne lub po obniżonej do 50% cenie na imprezy specjalne ważne do godz. 23.00 dla 2 osób
 • 20% rabat na zakupy na barze. Im częściej korzystasz z naszej karty tym twój rabat może być większy
 • Bezpłatną, telefoniczną rezerwację boksów lub stolików - wystarczy, że podasz numer karty klubowej
 • Specjalne promocje na barze podczas wybranych imprez
 • Otrzymywanie zaproszeń na imprezy specjalne
Karta klubowa - VIP
 • Bezpłatny wstęp na imprezy płatne lub po obniżonej do 50% cenie na imprezy specjalne dla 2 osób, ważne przez całą noc.
 • Od 20% do 40% rabatu na zakupy w barze. Im częściej korzystasz z naszej karty tym twój rabat może być większy
 • Bezpłatną, telefoniczną rezerwację boksów lub stolików - wystarczy, że podasz numer karty klubowej
 • Specjalne promocje na barze podczas wybranych imprez
 • Otrzymywanie zaproszeń na imprezy specjalne
Posiadacze wszystkich wyżej wymienionych kart klubowych mają pierwszeństwo przy wstępie na imprezy organizowane w klubie Best oraz Vehikuł Czasu

Zasady przyznawania kart klubowych:
 • Karty klubowe przyznawane są stałym klientom bezterminowo, uznaniowo lub na zasadach komercyjnych
 • Karty klubowe są personalizowane numerem i przypisane do konkretnego posiadacza, dlatego też nie mogą być użyczane osobom trzecim. Karty niebędące własnością osoby posługującej się nią, będą odbierane.
 • Karta klubowa ważna jest tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej właściciela
 • Karta jest własnością firmy Best s.c. i Klub zastrzega sobie prawo do jej odebrania osobom nieprzestrzegającym regulaminu Klubu, godzących w jego dobre imię lub w szczególnych przypadkach nawet bez podania przyczyny i bez zwrotu poniesionych kosztów.
Karta Klubowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.
Wydanie Karty Klubowej jest bezpłatne. Za wyrobienie duplikatu Klub pobiera opłatę w wysokości 50zł.

Osoby otrzymujące Karty Klubowe wyrażają zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na użytek wewnętrzny Klubu oraz celów marketingowych.
W przypadku zgubienia Karty należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie biuro klubu (tel. 789 444 789). Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle korzystania z Karty Klubowej rozstrzyga arbitralnie ich wydawca.

Jeżeli jesteś częstym gościem klubów i chciałbyś stać się posiadaczem naszej karty klubowej to nic trudnego! Wystarczy, że zgłosisz się do kasjera na wejściu do klubu w trakcie piątkowej lub sobotniej imprezy i wypełnisz formularz rejestracyjny oraz przekonasz go, że to właśnie Ty powinieneś otrzymać naszą kartę klubową.